На редовното заседание на новосформирания Общински съвет в Брацигово, което се проведе на 27 ноември, стана ясно, че общинското „Инфрастрой“ ЕООД ще има ново ръководство. От миналата пролет общинското дружество се управлява от временно изпълняващ длъжността, а на обявения конкурс не се стига до избор на управител, тъй като участника не е събрал достатъчен брой точки.

Определена бе седемчленна комисия, която ще отговаря за избора, с председател Анета Рашайкова и членове – трима представители от Общински съвет и трима от Общинска администрация. Условията за кандидатстване ще бъдат качени на сайта на Общината: htp://www.bratsigovo.net/.