Приключиха информационните срещи на Областния информационен център – Пазарджик от националната кампания „Заедно за съпричастността“. Седемдесет и четири доброволци на Българския червен кръст и представители на неправителствени организации бяха запознати с актуалните и предстоящи процедури по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, които са насочени към уязвимите хора.

Кампанията започна на 16 ноември 2015 година с пресконференция, на която медиите бяха запознати с нейната същност и цел. В периода от 17 до 24 ноември във Велинград, Пазарджик, Панагюрище, Брацигово и Ракитово бяха представени процедурите „Младежка заетост“, „Обучения и заетост на младите хора“, „Ново работно място 2015“ „Активно включване“, „Развитие на социалното предприемачество“, „Предоставяне на услуги в дома“ и други, които дават шанс за интеграция чрез стажуване, обучение, придобиване на ключови компетентности, за заетост, разкриване на нови работни места и за иновативни социални услуги за най-нуждаещите се лица.

Националната инициатива „Заедно за съпричастността“ се организира и проведе в цялата страна от мрежата от 28 информационни центъра в партньорство с Българския червен кръст и Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“. По време на събитията участниците получиха и информационни материали с най-важните параметри на избраните процедури, за да ги ползват и раздават на различните целеви групи.

Основната цел на инициативата бе да бъдат обучени представителите на доброволческата организация, които ще раздава пакети с хранителни продукти по Оперативната програма за храни от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица и едновременно с раздаването на хранителни продукти да информират и разпространяват информационни брошури с възможностите за работа, обучение, социални и здравни услуги по ОП „РЧР“.