Дружеството беше отличено за своята дейност по опазване на птиците по време на Годишните награди за опазване на биоразнообразието, организирани от Българска Фондация Биоразнообразие.

EVN  спечели престижната награда на Българска Фондация Биоразнообразие за „Бизнес, подкрепящ биоразнообразието в България“. Това се случи по време на церемония в София, на която бяха раздадени Годишните награди за опазване на биоразнообразието в страната. От името на компанията наградата приеха  Петър Костадинов, ръководител отдел „Комуникации“ и Диляна Попова от отдел „Енергийна политика и околна среда“.

EVN  спечели отличието в съревнование с 10 други номинации в своята категория като наградата беше присъдена от жури, съставено от експерти и обществени личности. Отличието е признание за дългогодишните дейности на компанията по опазване на защитени животински видове на лицензионната си територия в Югоизточна България. Сред тези дейности е ежегодната кампания на EVN България Електроразпределение по инсталиране на безопасни платформи за щъркелови гнезда по електрическите стълбове, които са предпочитано място за гнездене. С повдигането на гнездата чрез платформи на безопасно разстояние над проводниците се защитава както живота на самите птици, така и се намалява риска от аварии в случаи, че гнездата пропаднат върху жиците. За периода 2009 – 2014 г. са монтирани вече 1651 платформи.

В рамките на кампанията EVN България Електроразпределение провежда мониторинг на обезопасените щъркелови гнезда и се следи за реакцията на птиците към повдигането на гнездата върху платформите. Допълнително към тази дейност компанията извършва спасителни акции за подпомагане на паднали от гнездата млади щъркели при опит за летене.

В тази си своя дейност EVN сътрудничи по 5 проекта на неправителствени организации и държавни структури, ползвайки тяхната експертиза по опазване на защитени видове птици. От 2010 до 2015 г.  по своя инициатива компанията е обезопасила и 3864 електрически стълба чрез инсталиране на изолатори и други технически средства. Тези 3864 обезопасени електрически стълба се равняват на 386 км безопасна за птиците електрическа инфраструктура. EVN е и първата българска енергийна инфраструктурна  компания, която разработи и реализира проект по програма LIFE на Европейската комисия в партньорство с Българското дружество по защита на птиците (БДЗП) за опазване на защитения вид царски орел в ключови за него местообитания.