Публично обсъждане на проектобюджета на община Стрелча за идната година ще се състои в понеделник от 10 ч. в Заседателната зала на общинска администрация.

По традиция приемането на бюджета от Общинския съвет става след обществено обсъждане с местната общественост. Водени от убеждението, че разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето  и те трябва да се вземат с активното участие на гражданите, очакваме Вашите  мнения, препоръки  и предложения за включване в Бюджет 2016г. на Община Стрелча, в деловодството на общината  или на електронен адрес strelcha11@mail.bg, заяви кметът Стойно Чачов.

Материалите по проекта за бюджет 2016г. са на разположение при  техническия секретар на кмета и на сайта на общината.