Статистиката на Агенцията по заетостта определи двадесетте най-търсени професии на пазара на труда в България, срещу всеки бранш са посочени и свободните работни места за страната. Ето ги:

Топ 20

1. Продавачи и посредници в търговията и продажбите – 14 758 места
2. Работници в шивашкото и текстилното производство – 14 074 места
3. Преподаватели в начално, основно и средно образование – 12 832 места
4. Неквалифицирани работници – 10 061 места
5. Работници в преработващата промишленост – 9 896 места
6. Градинари и растениевъди, животновъди и др. – 8 216 места
7. Готвачи и помощници при приготвянето на храни – 7 655 места
8. Работници в добивната промишленост и строителството – 7 451 места
9. Сервитьори и бармани – 6 818 места
10. Друг обслужващ персонал – 5 960 места
11. Административен и офис-персонал – 5 734 места
12. Лекари, медицински сестри, акушери, санитари – 4 912 места
13. Водачи на тежкотоварни и леки автомобили, автобуси и мотоциклети – 4 563 места
14. Монтажници – 3 979 места
15. Персонал, осигуряващ защита и сигурност – 3 943 места
16. Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения – 3 754 места
17. Работници по производство на храни – 3 717 места
18. Приложни специалисти по финанси и математика – 2 617 места
19. Ковачи, производители на инструменти – 2 314 места
20. Леяри, заварчици, тенекеджии, монтажници на метални конструкции – 2 158 места