Общински съвет – Септември прие на днешната си сесия внесеният от кметът на Общината Марин Рачев проект за новата организационна структура на Общината. Чрез него  Марин Рачев цели рационализиране на сегашната структура, нейното оптимизиране и в крайна сметка постигането на по-голяма ефективност в работата на администрацията. В началото на първото редовно заседание на ситипарламента клетва като общински съветник положи Георги Мърков(БСП). Припомняме, че той не успя да дойде в началото на месец ноември за тържественото заседание на Общинския съвет, когато се заклеха останалите съветници и кметовете на населени места. По друга точка от дневния ред беше определен зам.-председател на Общинския съвет. Издигната бе единствено кандидатурата на Васко Петров(ЕНП), който бе избран с голямо болшинство.

Веднага след това местните старейшини определиха и месечните си възнаграждения, както и това на общинския кмет. Считано от 4.11.2015-та година, когато положи клетва като нов градоначалник, Марин Рачев ще получава трудово възнаграждение в размер на 1800 лева. От своя страна председателят на Общинския съвет ще се разписва срещу 90 %-та от заплатата на кмета. Лазар Влайков ще работи при пълен щат от 8 часа дневно. Съветниците пък ще получават 70 % от средната брутна заплата в общинската администрация. По време на днешната сесия беше изслушан и отчета за касовото изпълнение на бюджета на Общината към 31.10.2015 г. Отделно от това, на вниманието на съветниците, с чисто информативна цел беше представен и одиторския доклад за финансовото състояние на Общината. От него стана ясно, че към месец октомври, 2015-та година Община Септември се намира в изключително тежко финансово състояние. Рекапитулацията от извършената финансова ревизия е повече от стряскаща. Просрочените задължения и поетите(начислени) ангажименти към 30.09.2015 г. са на стойност 13 605 396 лева, което на базата на съотношението бюджет/дълг, това безусловно нарежда Септемврийска община на първо място в анти класацията по свръх задлъжнялост в Пазарджишка област, а най-вероятно и извън нейните предели.

 

30myrkov

Борецът легенда Георги Мърков(БСП) дойде на сесията на Общинския съвет в Септември с патерица заради операция на тазобедрена става

30ra4ev

Кметът Марин Рачев напусна сесията веднага след приемане на точката за новата организационна структура, заради среща в столицата с премиера Бойко Борисов и част от министрите.