Комисията по регионално развитие на Европейския парламент започна дискусията по доклада предложен от Илияна Йотова за планинските региони в ЕС. Докладът ще бъде представен в началото на следващата година и се очаква да бъде гласуван в пленарната зала на ЕП през лятото на 2016 г. Идеята на евродепутата за планинска стратегия бе одобрен единодушно от всички парламентарни групи, а Европейската комисия изяви желание за сътрудничество по темата. Йотова ще очертае стратегия за всеобхватна финансова подкрепа за планинските региони чрез всички налични фондове и програми на ЕС.

Докладът ще се концентрира върху устойчиво използване на природните богатства на планините, за да се постигне икономически растеж и заетост без замърсяване на околната среда.  “ Планинските региони  представляват една трета от територията на Европейския съюз и специално внимание към тях е заложено още в основните договори на Съюза, но сякаш не им обръщаме особено внимание на европейско ниво. Освен сериозни проблеми, на които трябва да бъде намерено решение, планинските региони представляват и прекрасна възможност. Богатството на природни ресурси може да се използва за постигане на целите на Европа за заетост и растеж. В тази връзка подкрепата от еврофондовете е особено важна, поради допълнително оскъпена цена на инвестициите и липсата на инфраструктура на тези региони. Също така ние трябва да намерим някакво решение, за да решим сериозното обезлюдяване на високопланинските региони. Това не е само български, а европейски проблем. Ако искаме да обърнем процеса, трябва да намерим начини за икономически растеж и намиране на алтернативна заетост“, заяви Йотова по време на заседанието на парламентарната комисията.