В Общинска администрация се проведе първото, учредително заседание на новосъздадения Консултативен съвет по култура към Община Пещера. Присъстващите изслушаха кмета Николай Зайчев, който ги запозна с финансовото състояние на общината и възможностите за финансиране на културни дейности, както и мерките, за подобряване на инфраструктурата на културните институции в града и двете прилежащи села.

Среща-култура2

Зайчев изложи  своите виждания по тези въпроси. В дискусията бяха обменени мнения и дадени предложения. Съветът ще подпомага ръководния екип на Общинска администрация при формиране и разработване на политики в сферата на културата. Предстои на следващото си заседание, което ще се състои през месец януари 2016 г. Консултативният съвет да приеме Правилник за своята работа.