Пазарджишките майки се вдигат на протест в четвъртък, от 11 ч. , на площад „Възраждане“ пред общината. Те са подготвили писмо, разпратено до МС, НС, МТСП, президентът Росен Плевнелиев и всички парламентарни групи, в него са посочени десет искания свързани с помощите и детските надбавки. Ето какви са те:

1. Да се намали периодът на база на който се изчислява обезщетението при бременност и раждане на 18 месеца,така, както бе въведен през 2014г. Дори той ощетява майките,намиращи се в началото на тяхната кариера,тъй като те със сигурност имат увеличение на първоначалната си заплата в предходните 2 години.В другия случай те все още не са натрупали такъв стаж слизайки от студентската скамейка, а им предстои цял живот осигуряване на все по-висока заплата.Тази средства директно се отнемат от осигурените майки без каквото и да е правдоподобно основание.

2. ОБВЪРЗВАНЕ на МРЗ с размера на обезщетение,което получават майките в периода между първа и втора година на детето,което да позволи да отглеждат спокойно децата си и да избегнат финансовата принуда за завръщане на работа и оставяне на децата в детски заведения,на възраст в която децата не са изградили своя имунитет и боледуват често.

3. Увеличаване на детските добавки до санитарния минимум от 15% -16 % от МРЗ или 60 (при МРЗ от 380лв) и получаването им от всички деца, без обвързването им с доходен критерий, образование или поредност на раждане в семейството.

4. Осигуряване места за всички деца в общински и ведомствени детски ясли и градини,задължаване на общинските власти да изплащат временно компенсации на всички родители, чиито деца, над 2 год. възраст, въпреки подадено заявление, не могат да бъдат приети в общински детски ясли и градини.

5. Осигуряване на обезщетенията за майчинство на студентките, родили до 2 години след дипломиране във ВУЗ.

6. Адекватна здравна грижа за бременни, майки и деца.Осигуряване от страна на държавата на финансиране коригирането на програмите за майчино и детско здравеопазване с поемането на всички необходими и изисквани от докторите изследвания.Подсигуряване на нужното количество ваксини,съобразно данните за раждаемостта в страната, които да са одобрени от ИАЛ,а не внесени и прилагани незаконно върху децата ни без да са тествани.

7. Осъвременяване обезщетенията за деца в неравностойно положение съобразно актуалния размер на МРЗ.

8. Поемане от бюджета на цялостния пакет от необходими рехабилитационни грижи при недоносените деца до навършване на 3 години- изследвания, логопед, психолог, рехабилитатор и други специалисти, нужни за пълноценното детско развитие и интеграция при установяване на нарушено такова.

9. Осигуряване на реална възможност с уведомителен режим за прилагане и възползване от гъвкаво работно време при отглеждане на деца до 8 г. възраст.

10. Финансиране осигуряването на безопасни условия за пребиваване на децата в детски градини и училища. Подновяване настилките на спортните игрища в училищата с безопасни такива.