СРЕДНА ГОДИШНА ЗАПЛАТА НА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО РАЙОНИ
(левове)
Статистически райони Година
2014
Северозападен район 7 888
 -Видин 6 663
 -Враца 9 861
 -Ловеч 7 487
 -Монтана 7 449
 -Плевен 7 400
Северен централен район 7 925
 -Велико Търново 7 662
 -Габрово 8 283
 -Разград 8 351
 -Русе 8 028
 -Силистра 7 215
Североизточен район 8 601
 -Варна 9 272
 -Добрич 7 581
 -Търговище 7 465
 -Шумен 7 968
Югоизточен район 8 900
 -Бургас 8 834
 -Сливен 7 265
 -Стара Загора 10 035
 -Ямбол 7 472
Югозападен район 12 214
 -Благоевград 6 818
 -Кюстендил 7 091
 -Перник 7 063
 -София 9 766
 -София(столица) 13 542
Южен централен район 7 954
 -Кърджали 7 222
 -Пазарджик 7 650
 -Пловдив 8 504
 -Смолян 7 253
 -Хасково 6 947

Работещите в София изкарват два пъти повече, отколкото във Видин и Благоевград. Това показват данните на НСИ за третото тримесечие (юли-септември). През този период средната заплата в София е била 1193 лв. Най-зле са видинчани, които са получавали по 593 лв., следват благоевградчани – по 606 лв..

Столицата е единствената област в България, в която средната заплата е над средната за страната, при това с цели 36,5%. Изненадващо на второ място по високо заплащане е един от най-бедните региони – Враца (871 лв.). Причината са големите възнаграждения в АЕЦ „Козлодуй“, които надуват средната стойност на заплатите. В Стара Загора, София-област и Варна наетите обикновено получават над 800 лв.

В сравнение с третото тримесечие на миналата година заплатите са се повишили най-много в Перник – с 11,7%. Въпреки това средното възнаграждение в областта е било едва 677 лв., или с 200 лв. по-ниско от това за страната. В София заплатите са се увеличили с 11,5%. На обратния полюс са Смолян, Кърджали и Силистра, където наетите са получавали по-малко пари спрямо миналата година. В Русе, Варна и Пазарджик заплатите са се увеличили с 2-3%, а в Ямбол, Плевен, Шумен, Габрово – с между 9 и 11%.

Най-високоплатени са били заетите в икономическата дейност „Създаване и разпространение на информация“. Средната заплата в частните фирми от бранша е била 2037 лв. и се е увеличила с 13,3% спрямо м.г. заради конкуренцията за квалифицирани ИТ кадри. В 12 отрасъла заплатите са по-ниски от средната за страната. В тях работят са над 77% от всички наети, или над 1,7 млн. души.

СРЕДНА ГОДИШНА ЗАПЛАТА НА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И СЕКТОРИ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА
(левове)
Икономически дейности 2014 година
Общо Обществен сектор Частен сектор
Общо 9 860 10 654 9 602
Селско, горско и рибно стопанство 7 989 10 228 7 525
Добивна промишленост 15 933 20 589 13 880
Преработваща промишленост 8 393 9 014 8 386
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 19 012 22 465 15 796
Доставяне на води;канализационни услуги,управление на отпадъци и възстановяване 9 042 9 099 8 959
Строителство 8 782 9 108 8 775
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 8 640 13 266 8 634
Транспорт, складиране и пощи 9 350 11 704 8 059
Хотелиерство и ресторантьорство 6 021 7 388 5 966
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 22 806 13 597 23 351
Финансови и застрахователни дейности 18 869 23 254 18 714
Операции с недвижими имоти 9 312 8 039 9 477
Професионални дейности и научни изследвания 14 467 9 233 15 369
Административни и спомагателни дейности 7 113 4 594 7 667
Държавно управление 11 762 11 762 x
Образование 9 790 9 739 10 707
Хуманно здравеопазване и социална работа 10 436 10 014 11 794
Култура,спорт и развлечения 8 686 7 911 9 268
Други дейности 6 736 6 641 6 740
СРЕДНА ГОДИШНА ЗАПЛАТА НА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И ПОЛ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА
(левове)
Икономически дейности 2014 година
Общо Мъже Жени
Общо 9 860 10 966 8 762
Селско, горско и рибно стопанство 7 989 8 357 7 035
Добивна промишленост 15 933 16 377 13 723
Преработваща промишленост 8 393 9 844 6 891
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 19 012 19 535 17 262
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 9 042 9 413 8 196
Строителство 8 782 8 720 9 181
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 8 640 10 068 7 445
Транспорт, складиране и пощи 9 350 9 459 9 033
Хотелиерство и ресторантьорство 6 021 6 839 5 543
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 22 806 25 883 18 320
Финансови и застрахователни дейности 18 869 24 352 16 213
Операции с недвижими имоти 9 312 9 960 8 576
Професионални дейности и научни изследвания 14 467 17 896 12 039
Административни и спомагателни дейности 7 113 6 701 8 092
Държавно управление 11 762 12 441 11 395
Образование 9 790 11 783 9 301
Хуманно здравеопазване и социална работа 10 436 14 812 9 282
Култура, спорт и развлечения 8 686 10 828 6 821
Други дейности 6 736 7 510 6 314