Училищното настоятелство на МГ „Константин Величков“ в Пазарджик безуспешно върви по дирите оставени от директора на школото Ангел Велков, в резултат на неправомерни дейности извършени от него през последните четири години. Принудихме се да търсим съдействие от медиите разказа председателят на настоятелството Георги Карабойчев. Днес той и секретарят Даниел Апостолов представиха насъбраните в подкрепа на твърденията си доказателства.

През 2011 г. школото е изцяло ремонтирано, заедно с още четири училища в Пазарджик по европроект. Той е бил реализиран от ямболска фирма, като цената на извъършеното е над 530 000 лв. В договора има клауза и за това, че при наличие на проблеми настъпили след ремонтните дейности, те ще бъдат осъществявани от фирмата изпълнител, в продължение на пет години.

Още на следващата обаче се появяват договори с две пазарджишки фирми, като в тях фигурират услуги, които е трябвало да бъдат осъществени безплатно от ямболската фирма. Два от тях са с „Диана Комерс 1” ЕООД – Ямбол, за 42 060 лв., без ДДС и с ЕТ „Кузма – Йордан Кузманов” – Пазарджик, на стойност 16 580 лв. , без ДДС. Обезпокоени сме от факта, че засега нямаме никаква конкретна информация по случая, твърдят Карабойчев и Апостолов. Те са изискали цялата възможна документация от училището по Закона за достъп до информация. Според думите имат няколко чувала с документи. Анализите от тях са били представени на цялото Училищно настоятелство и през април, то ги оторизира да търсят компетентните органи. В резултат на това през април със съмненията за злоупотреби се заема оперативен работник от „Икономическа полиция“. През лятото той се среща с Апостолов и Карабойчев като ги уведомява, че налице има данни за престъпение и най-вероятно срещу Велков ще бъдат повдигнати обвинения. Разследването се точи като олио до края на октомври, когато е внесено в Окръжна прокуратура и е разпределено на прокурор Недялка Попова.

Карабойчев и Апостолов се срещат и с нея. Тя обаче категорично им забранява да се интересуват от случая и да я търсят. В момента при справка по номера на прокурорската проверка, става ясно, че срокът е удължен и се чакат още доказателства от ОД МВР.

Междувременно настоятелството решава да организира екскурзия за децата на 12 и 13 декември. Тя е на цена от 55 лв. за дете и вкючва транспорт, две нощувки със закуски и вечери, както и осигурено медицинско лице. Велков провокиран от отношението на Настоятелството обаче, все още не е посочил учители, които да придружат децата, а също така не е сложил параф, за да разреши осъществяването на екскурзията. Така без вина децата ще бъдат ощетени, коментираха двамата родители.

За своеволията на училищния администратор са уведомени ОД МВР и кмета Тодор Попов.

Пълния запис на пресконференцията вижте тук.

07велков

Ангел Велков

 

Фактите не отговарят на истината, заяви директорът на училището Ангел Велков. Това е целенасочена атака към мен и МГ, от страна на некомпетентни хора, целяща уронване на моя авторитет и авторитета на институцията. УН не е компетентен орган, който да прави публично такива изявления. След като са подали сигнали и няма констатирани нарушения от КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ с какво право някой си позволява да прави такива предположения и изводи? Крадеца вика „дръжте “ крадеца. УН не разполага с никакви доказателства по посочените факти и поради това, аз ще си търся правата по съдебен ред. Ще разреша екскурзията, ако има остатъчно желаещи за нея ученици и учители.