Общата сума от всички недобори (ДНИ, ТБО, ДППС и ПД) на Община Пазарджик е 7 338 413 лв, стана ясно днес по време на редовния брифинг на кмета Тодор Попов. Немалка част от тези пари са недобори на непрегистрирани юридически лица, в ликвидация и несъстоятелност – 1 142 352 лв. Друга голяма част от недоборите са на общината – общо 691 212 лв., от които за ДНИ 156 573 лв. и ТБО 534 639 лв. Голяма част от тези недобори са на починали лица, чиито наследници не са подали декларации по наследство.

Друга голяма част от недоборите са на фирми на чужди граждани –  115 800 лв. Същите са установени с актове, предадени са за принудително събиране, но не са събираеми, защото срещу тях няма ППС. Собствениците регистрират фирмите, декларират камионите, превозните средста напускат страната и не се връщат. Друга част от тези недобори са погасени по давност, в резултат на подадени възражения от ДЗЛ. За друга част от тези недобори може да бъде приложен института на погасителната давност, тъй като давността не се прелага служебно, а по искане на длъжника.

 главница
ПАТЕНТ 2008 20 496,15 лв
ПАТЕНТ 2009 27 610,94 лв
ПАТЕНТ 2010 20 934,71 лв
ПАТЕНТ 2011 25 468,98 лв
ПАТЕНТ 2012 24 637,09 лв
ПАТЕНТ 2013 27 366,81 лв
ПАТЕНТ 2014 32 158,37 лв
ОБЩО   178 673,05 лв

Какво е предприето за събирането им?

Събраните недобори за последните години са както следва:

 

година ОБЩО:
2010г. 1 930 376,24
2011г. 2 278 713,73
2012г. 2 220 616,69
2013г. 2 686 823,59
2014г. 3 096 345,36
до 30.11.2015г. 2 622 134,75
ВСИЧКО: 14 835 010,36

на

В т.ч.

ДНИ ТБО ДМПС ПАТЕНТ
главница лихва главница лихва главница лихва главница лихва
259 123,66 1 084 741,11 547 331,98 39 179,49
263 790,76 1 425 385,97 538 208,98 51 328,02
293 968,30 33 460,60 984 338,40 118 802,29 619 633,36 76 389,17 85 113,53 8 911,04
330 241,59 59 566,35 1 125 752,21 200 543,36 730 554,23 148 302,81 75 434,61 16 428,43
359 326,40 71 660,93 1 364 095,35 338 228,23 728 974,00 157 791,83 63 564,09 12 704,53
372 190,51 62 442,90 1 128 104,00 227 472,34 657 801,88 126 477,44 40 307,21 7 338,47
1 878 641,22 227 130,78 7 112 417,04 885 046,22 3 822 504,43 508 961,25 354 926,95 45 382,47

За събиране на местните данъци и такси и за повишаване на събираемостта на приходите са издадени актове за установяване на задължения по декларации (АУЗД) на 8 932 лица за обща сума 5 754 073 лв.

Образувани са изпълнителни дела  и са предадени за принудително събиране на ДСИ и ЧСИ 1933 лица за обща сума 2 079 455 лв. от които 1790 физически лица за сума 800 650 и 143 фирми за сума 1 278 805 лв.

Има 15 бр. длъжници са предимно държавни институции, в т.ч.МВР, МО и фирми със сключени споразумения за разсрочване на задълженията с общината.

Около 84 бр. фими са в ликвидация, несъстоятелност, заличени търговци или непререгистрирани юридически лица. Задълженията на тези фирми са малко над 1 милион лева.

Отдела работи като кол-център за събиране на вземания. Данъчните инпектори от отдела звънят на посочените телефони от фирмите, изпращат съобщения по електронните пощи (e-mail) посочени от фирмите от името на Началник отдел МДТ .

През настоящата година е увеличен многократно натиска върху юридическита лица за заплащане на задълженията им, като след телефонните обаждания или посещения на място се пристъпи към установяването на задълженията на всички фирми до 2014 година и поетапното образуване на дела за принудително събиране на сумите.

Това е така, защото освен увеличаване на бюджетните приходи и постигане на по-добра събираемост общината е поставена пред една конкурентна надпревара с други кредитори (банки) и взискатели (НАП) на които закона дава по-голям приоритет при събиране на вземанията, а обикновенно този който дължи на общината има и неплатени задължения по кредити, осигуровки и ДДС. В допълнение на това още повече се увеличи и динамиката в статуса на фирмите, като все повече фирми са обявени в ликвидация или несъстоятелност, а пък други се прехвърлят като собственост на роми или на неграмотни лица.

Най-големи длъжници към общинския бюджет за данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса битови отпадъци са посочените поименно фирми, както следва:

ДЗЛ Име Адрес Остатък главница Лихва Остатък общо
1 ОПТЕЛА АД гр. ПЛОВДИВ, общ.ПЛОВДИВ,  УЛ.ВЪЛКО ШОПОВ,  №14 323273,93 98416,74 421690,67
2 ПАЗАРДЖИК БЪЛГАРСКИ ТЪРГОВСКИ МЕНИДЖМЪНТ  АД гр. ПАЗАРДЖИК, общ.ПАЗАРДЖИК,  ул. Д-Р НИКОЛА ЛАМБРЕВ,  №24 166744,38 27153,47 193897,85
3 МАРИЦА КК гр. ПАЗАРДЖИК, общ.ПАЗАРДЖИК,  ул. ЗАВОДСКА,  №1 108982,25 30776,47 139758,72
4 ХЕБРОС-П АД гр. СОФИЯ, общ.СТОЛИЧНА,  ДОНДУКОВ,  №82 101519,93 13035,37 114555,30
5 НИКАН ЛАЙН ГРУП гр. ПИРДОП, общ.ПИРДОП,  СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ,  №1 62492,28 17981,52 80473,80
6 ЕЙВИС – ИВАН ГЕОРГИЕВ с. ВАРВАРА, общ.СЕПТЕМВРИ,  УЛ.ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА,  №32 70535,06 9055,83 79590,89
7 ЛАКРИМА гр. ПАЗАРДЖИК, общ.ПАЗАРДЖИК,  УЛ.ЦАРИЦА ЙОАННА,  №29 73165,72 5427,81 78593,53
8 ГЛОБУС ЕООД гр. ПАЗАРДЖИК, общ.ПАЗАРДЖИК,  ул. ПЛОВДИВСКА,  №103 75208,39 2040,97 77249,36
9 АКАДЕМИЯ НА МВР гр. ПАЗАРДЖИК, общ.ПАЗАРДЖИК,  ул. ИВАН СОКОЛОВ,  №22 74326,39 2664,26 76990,65
10 СОЛАР ПАРК ТРАКИЯ ООД гр. СОФИЯ, общ.СТОЛИЧНА,  „202“,  №6,  ап.6 64403,08 9895,62 74298,70
11 БУЛГАРКОНСЕРВ ООД гр. ПЕРНИК, общ.ПЕРНИК,  ВАСИЛ СТОИН,  №4 53265,08 20409,76 73674,84
12 ТЕХНОТЕКС гр. ПАЗАРДЖИК, общ.ПАЗАРДЖИК,  ул. ИСКРА,  №1 62756,80 7134,91 69891,7
 • 13 НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД гр. ПАЗАРДЖИК, общ.ПАЗАРДЖИК,  ул. ПЛОВДИВСКА,  №3 59361,68 7632,16 66993,84
  14 КАУЧУК гр. ПАЗАРДЖИК, общ.ПАЗАРДЖИК,  ул. СИНИТЕВСКА,  №12 64319,17 626,62 64945,79
  15 ПРОЛИНК ООД гр. ВЕЛИНГРАД, общ.ВЕЛИНГРАД,  УЛ.ЯКО МОЛХОВ,  №30 51407,86 12334,40 63742,26
  16 МЕБЕЛСИСТЕМ гр. ПАЗАРДЖИК, общ.ПАЗАРДЖИК,  ул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ,  №119 55908,93 7201,95 63110,88
  17 ЯВОР гр. ПАЗАРДЖИК, общ.ПАЗАРДЖИК,  ул. ЦАР ШИШМАН,  №9 55755,70 6917,71 62673,41
  18 ЕМ ЗЕТ БИЛД ЕООД гр. СОФИЯ, общ.СТОЛИЧНА,  УЛ.Н.ГАБРОВСКИ,  №14 46341,99 14495,95 60837,94
  19 ЯНЕВ И СИНОВЕ ЕООД гр. ЛЕТНИЦА, общ.ЛЕТНИЦА,  ЦАНКО БАКАЛОВ,  №15 46363,31 13253,45 59616,76
  20 „ЛАМАНД“ ЕООД с. КУКЛЕН, общ.РОДОПИ,  СТОПАНСКИ ДВОР 52640,19 6553,07 59193,26
  21 СД ДЕСПОТИС – ИВАН ТОШЕВ СИЕ гр. ПАЗАРДЖИК, общ.ПАЗАРДЖИК,  ул. СЛАВЯНСКА,  №3А 48616,75 8133,66 56750,41
  22 ЕФ ГРУП гр. ПАЗАРДЖИК, общ.ПАЗАРДЖИК,  ул. РАЙКО ДАСКАЛОВ,  №16,  ет.3,  ап.17 44169,25 8238,63 52407,88
  23 ВОДНО СТОПАНСТВО гр. ПАЗАРДЖИК, общ.ПАЗАРДЖИК,  ул. ПЛОВДИВСКА,  №003 44124,18 5655,50 49779,68
  24 Н.А.Я.Б.ПРОПЕРТИС ООД гр. СОФИЯ, общ.СТОЛИЧНА,  УЛ.ЕКЗАРХ ЙОСИФ,  №61 38010,24 6824,25 44834,49
  25 РОМАС ЛАМПРОС – ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ гр. ПАЗАРДЖИК, общ.ПАЗАРДЖИК,  ХРИСТО БОТЕВ   141 ЕТ.2 31398,31 12928,57 44326,88
  26 УСПЕХ 2000 гр. ПАЗАРДЖИК, общ.ПАЗАРДЖИК,  ул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ,  №117 33086,73 8780,98 41867,71
  27 МАРЕ ТРАНС гр. ПАЗАРДЖИК, общ.ПАЗАРДЖИК,  КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ   38 ЕТ.1 АП.11 32571,29 7664,66 40235,95
  28 ЯВОР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ гр. ПАЗАРДЖИК, общ.ПАЗАРДЖИК,  ул. ЦАР ШИШМАН,  №9 34754,98 4424,95 39179,93
  29 ЛАМПСИ ТРАНС РЕНТ ЛОГИСТИК – 11 гр. ПАЗАРДЖИК, общ.ПАЗАРДЖИК,  ул. АСЕН ЗЛАТАРОВ,  №9 32771,37 5599,72 38371,09
  30 ЕЛЕКТРОМЕТАЛ гр. ПАЗАРДЖИК, общ.ПАЗАРДЖИК,  ГР.ПАЗАРДЖИК УЛ.ПЕЙО К ЯВОРОВ,  №2 33184,07 4295,49 37479,56
  31 К.Г. ПРОПЪРТИС гр. ПАЗАРДЖИК, общ.ПАЗАРДЖИК,  ул. ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ,  №46 32675,43 4638,14 37313,57
  32 ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – ПАЗАРДЖИК гр. ПАЗАРДЖИК, общ.ПАЗАРДЖИК,  пл. СЪЕДИНЕНИЕ,  №3 34048,71 2861,19 36909,90
  33 ХЕМУС ГРУП ООД гр. ПЛОВДИВ, общ.ПЛОВДИВ,  ПРОГРЕС,  №13 30514,14 3475,34 33989,48
  34 ЛИМЕЛА-ЛИДИЯ МИТЕВА гр. ПАЗАРДЖИК, общ.ПАЗАРДЖИК,  бул. БЪЛГАРИЯ,  №65 28608,37 4072,52 32680,89
  35 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК гр. ПАЗАРДЖИК, общ.ПАЗАРДЖИК,  ул. ЕКЗАРХ ЙОСИФ,  №2,  бл., 28577,10 768,40 29345,50
 • 36 СИЛВЕР КАРИЕРС гр. ПАЗАРДЖИК, общ.ПАЗАРДЖИК,  ул. КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ,  №38,  ет.1,  ап.11 23362,40 5567,07 28929,47
  37 М.Д.Н. гр. ПАЗАРДЖИК, общ.ПАЗАРДЖИК,  ул. РАЙКО ДАСКАЛОВ,  №2,  ет.1 19496,19 7589,60 27085,79
  38 ГРАНД АЛЕКСАНДЪР гр. ПАЗАРДЖИК, общ.ПАЗАРДЖИК,  ул. ГЕОРГИ С РАКОВСКИ,  №1,  ет.11,  ап.61 17730,82 5711,14 23441,96
  39 ЕДИНСТВО-05 с. САРАЯ, общ.ПАЗАРДЖИК,  С. САРАЯ , ПАЗАРДЖИК 17992,67 5278,13 23270,80
  40 ТЪРГОВСКА БАЗА 7 гр. ПАЗАРДЖИК, общ.ПАЗАРДЖИК,  ул. ЦАР ШИШМАН,  №7А 18356,65 4777,31 23133,96
  41 РУСТИКА – ДИЗАЙН гр. ПАЗАРДЖИК, общ.ПАЗАРДЖИК,  ул. ЯНТРА,  №1,  ет.1,  ап.3 17677,66 5025,91 22703,57
  42 РОДОПА – ПАЗАРДЖИК гр. ПАЗАРДЖИК, общ.ПАЗАРДЖИК,  ул. ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ,  №46 19536,67 2885,05 22421,72
  43 НИВИКО – 2000 гр. ПАЗАРДЖИК, общ.ПАЗАРДЖИК,  ул. АНГЕЛ КЪНЧЕВ,  №20,  ет.5,  ап.13 17228,29 4694,87 21923,16
  44 ВЕКТА ООД гр. ПЛОВДИВ, общ.ПЛОВДИВ,  ВАСИЛ ЛЕВСКИ,  №170 18496,17 2406,79 20902,96
  45 ПЕТРАКОВ – ГЕОРГИ ИВАНОВ гр. ПАЗАРДЖИК, общ.ПАЗАРДЖИК,  ул. ЦАР САМУИЛ,  №10 16520,15 3955,38 20475,53
  46 ЕЙНДЖЕЛ гр. ПАЗАРДЖИК, общ.ПАЗАРДЖИК,  УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ   27 21131,91 11504,65 32636,56
  47 ЕВРОПА гр. ПАЗАРДЖИК, общ.ПАЗАРДЖИК,  бул. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА,  №30 16505,30 3502,38 20037,68
  48 БЕЛМЕКЕН ПАЗАРДЖИК гр. ПАЗАРДЖИК, общ.ПАЗАРДЖИК,  ул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ,  №50 16593,23 3810,20 20403,43
  49 СОМАТ АД гр. СОФИЯ, общ.СТОЛИЧНА,  ГР.СОФИЯ 14796,73 1953,20 16749,94
  50 „ТРИУМФ“ ООД гр. ПЛОВДИВ, общ.ПЛОВДИВ,  УЛ.БУЛАИР,  №32 13832,30 2381,50 16213,80
 • Във връзка с повишаването на събираемостта са установени редица факти и несъответствия, които са довели до събирането на по-малко приходи през предходните години в бюджета на общината от данък вържу недвижимие имоти (ДНИ) и данък върху превозните средства (ДПС), както следва:По отношение на ДНИ :
  • Установени са и са коригирани 2301 броя партиди на физически лица, които са посочили повече от едно основно жилище, т.е ползвали са неправомерно отстъпка в размер на 50 на сто от данъка. На собствениците на тези партиди е начислен пълен размер на ДНИ, включително и за 5 години назад, съгласно ДОПК.
  • Установени са 592 броя партиди на юридически лица без подадени декларация по чл.14 от ЗМДТ. Собствениците на тези партиди са издирени и извикани за подаване на декларация по чл.14 от ЗМДТ за определене на данъчната основа за облагане на тези имоти и правилното изчисляване на задълженията им за ДНИ и ТБО.
  • На база на получена информация от дирекция «Архитектура» за издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация са проверени 1032 бр. лица. От тях 212 лица не бяха подали декларации по чл.14, ал.1 от ЗМДТ. Същите лица са извикани в отдел МДТ, за да ги декларират.удостоверения за въвеждане в експлоатация са проверени 1032 бр. лица. От тях 212 лица не бяха подали декларации по чл.14, ал.1 от ЗМДТ.  Същите лица са извикани в отдел МДТ, за да ги декларират.

  По отношение на ДПС

  • Установеин са 218 броя партиди на физически лица с изтекъл ТЕЛК, т.е ползващи неправомерно отстъпка в размер на 100 на сто от данъка. Изпратени са писма за явяването им и представянето на решения от ТЕЛК. На непредставилите е начислен ДПС от датата на изтичането на ТЕЛК.

  Чрез съпоставка на нашата база данни и данни от КАТ са установени около 15000 МПС в града и селата на общината, които са регистрирани в КАТ, но не са декларирани в отдел „МДТ”, като на лицата които са ги придобили са изпратени писма да се явят, за да ги декларират. Изпратени са 14 302 съобщения до тези лица за

 • По отношение на ДПС
 • Установеин са 218 броя партиди на физически лица с изтекъл ТЕЛК, т.е ползващи неправомерно отстъпка в размер на 100 на сто от данъка. Изпратени са писма за явяването им и представянето на решения от ТЕЛК. На непредставилите е начислен ДПС от датата на изтичането на ТЕЛК.
 • Чрез съпоставка на нашата база данни и данни от КАТ са установени около 15000 МПС в града и селата на общината, които са регистрирани в КАТ, но не са декларирани в отдел „МДТ”, като на лицата които са ги придобили са изпратени писма да се явят, за да ги декларират. Изпратени са 14 302 съобщения до тези лица за подаване на декларации за облагане с данък, което доведе до увеличавене на облога, както следва:

На 01.01.2014 г. облог 2239195 лв.

На 01.01.2015 г. облог 2587702 лв., увеличение с 348507 лв.

На 25.11.2015 г. облог 2913567 лв.,увеличение с 325865 лв.

На неявилите се лица,  задълженията се установяват с актове за установяване на задължения и се събират принудително.

С предприетите допълнително мерки за прекъсване на давностните срокове на публичните вземания за данъци и такси и тяхното установяване по чл.106 и чл.107 от ДОПК към настоящия момент се постигна следният резултат: 

Всички юридическите лица, които не са в несъстоятелност и ликвидация имат установени задълженията и давността на вземането е прекъсната.

Всички физическите лица със задължения до 2011 г. при които има  има опасност да преминат в давност, задълженията са установени на 100% до момента и давността на вземането е прекъсната.

За повишаваенто на събираемостта и успешното администриране на приходите от местните данъци и такси в отдел «МДТ» на Община Пазарджик е внедрена нова информационната система за местни данъци и такси, която е с много по-високо бързодействие в сравнение с предишната система. Продуктът бе web базиран и позволи системата да се разширири с изнасяне на допълнителни работни места функциониращи онлайн. Такива допълнителни места бяха създадени в кметствата и в центровете за обслужване на гражданите, което улесни както гражданите, така и служителите на общината при събиране на данъците.

 • За увеличаването на събираемостта се въведе и възможността за плащане на задължения чрез ПОС устройства. Тази възможност облекчи значително гражданите при погасяване на техните задължения.
 • Два пъти през годината Община Пазарджик изпраща съобщения до данъчно задължените лица, неплатили в срок задълженията си към общината. Всяка година през месец февруари, заедно с информацията за облога за текущата година, се информират ДЗД за задълженията им за предходните години.

Така например:

През м.февреари-март 2013 са изпратени 80 678 съобщения, в т.ч. на физически лица 78 246 и на юридически лица 2 432 .

През м.февреари-март 2014 са изпратени 80 791 съобщения, в т.ч. на физически лица 78 328 и на юридически лица 2 463 .

През м.февреари-март 2015 са изпратени 81 335 съобщения, в т.ч. на физически лица 78 770 и на юридически лица 2 565 .

В допълнение на това, ежегодно през м.септември се изпращат съобщения на неплатилите в срок задълженията си за текущата година данъчно задължени лица.

Така например:

През м.септември-октомври 2013 са изпратени 36 399 съобщения, в т.ч. на физически лица 34 629 и на юридически лица 1 770 .

През м.септември-октомври 2014 са изпратени 33 161 съобщения, в т.ч. на физически лица 31 635 и на юридически лица 1 526 .

През м.септември-октомври 2015 са изпратени 37 070 съобщения, в т.ч. на физически лица 35 382 и на юридически лица 1 688 .

Освен тези съобщения,  с препоръчана поща са изпратени (в т.ч. са връчени) покани за доброворно изпълнение по чл.182 от ДОПК до ДЗД, както следва:

През 2013 г. изпратени 2632 бр.

През 2014 г. изпратени 3298 бр.

През 2015 г. изпратени 2257 бр.

 

 1. Какъв е налогът за данък сгради?

 

ДНИ 2012 налог                             1 637 042 лв.

ДНИ 2013 налог                   2 101 512 лв.

ДНИ 2014 налог                             2 177 814 лв.

ДНИ 2015 налог                             2 209 875 лв.

ДНИ 2015 (25.11)  налог      2 223 996 лв.

 

Това е общата сума на налога. От тази сума трябва да се изключат сумите за ползваната отстъпка в размер на 5 %, както следва:

Отстъпка ДНИ 2013              29 585 лв.

Отстъпка ДНИ 2014              39 055 лв.

Отстъпка ДНИ 2015              41 200лв.

Отстъпка ДНИ 2015 (25.11)           45 085лв.

 

В тази сума е облога исъответно задълженията за ДНИ на непрегистрирани юридически лица, в ликвидация и несъстоятелност.

 

Колко са превозните средства и какъв е налогът за годината?

 

ДПС 2012 налог                             2 139 986 лв.

ДПС 2013 налог                             2 186 348 лв.

ДПС 2014 налог                             2 239 195 лв.

ДПС 2015 налог                             2 587 702 лв.

ДПС 2015 (25.11)  налог      2 913 567 лв.

Това е общата сума на налога. От тази сума трябва да се изключат сумите за ползваната отстъпка в размер на 5 %, както следва:

Отстъпка ДПС 2013              24862 лв.

Отстъпка ДПС 2014              32 041лв.

Отстъпка ДПС 2015              35 323 лв.

Отстъпка ДПС 2015 (25.11)           42 628 лв.

Ще се предложи ли намаление на такса смет?

Към 25.11.2015 г. облога от ТБО е в размер на 6 376 859 лв.

Отстъпката от 5% ползвана от ДЗЛ през 2015 г. е била в размер на 130 334 лв.

Облозите на непрегистрирани юридически лица, в ликвидация и несъстоятелност, на общината, на починали лица  са в размер на  около 130 650 лв.

Реалния облог за 2016 година е около 6 115 875 лв.

План-сметката за ТБО за 2016 г. е 7 254 140 лв., т.е с 1 135 265 лв. по-малко от облога за 2016 г.

Резултатите показват, че за 2016 г. няма финансови аргументи въз основа на които да бъде намален размера на промилите за ТБО.

От друга страна няма и правни аргументи с които да бъде увеличен размера на промилите за ТБО.

Разпоредбата на чл. 67 от ЗМДТ гласи, че размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите отпадъци. Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци, размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет, която не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена. Тази разпоредба, или по-точно изменениета в ал.2 трябваше да влязат в сила от 01.01.2015 г., след което се отложиха за 01.01.2016 г.. Със сигурност ще бъдат отложени за 01.01.2017 г. – това стана ясно на срещата с Директора на дирекция „Методология” на НАП, тъй като все още законовата база, която трябваще да бъде създадена от работната група  ( МФ, Предприемаческите организации, НСОРБ и т.н.) липсва.