25 кг. негодни за употреба батерии предадоха за обезвреждане граждани на Пещера в кампанията „Зелено мислене в действие“, организирана от общинската администрация в партньорство с РИОСВ-Пазарджик. С тази акция община Пещера се включи в тазгодишното издание на Европейската седмица за намаляване на отпадъците от 21 до 29 ноември.
Най-активни участници в инициативата бяха училищата в града. Събраното от тях количество стари батерии е почти половината от събраното в кампанията.
Трите училища, предали за обезвреждане най-големи количества батерии – НУ “Михаил Каролиди”, НУ“Михаил Куманов” и ОУ“Св. Патриарх Евтимий” бяха отличени с награди от екоинспекцията.
Община Пещера ще предаде за обезвреждане събраните опасни отпадъци на оползотворяващата организация „Екобатери“АД, с която има сключен договор за тази дейност.
Припомняме местата в гр. Пещера, където рециклиращата компания има разположени съдове за събиране на негодни за употреба батерии:
1. СОУ “Св. Климент Охридски”
2. ОУ “П. Р. Славейков”
3. ОУ “Св. Патриарх Евтимий”
4. ОУ “Любен Каравелов”
5. НУ “Михаил Каролиди”
6. НУ “Михаил Куманов”
7. ПГ ХВТ “Атанас Ченгелев”
8. ПГ „Васил Левски“
9. І-ви етаж на МБАЛ „Проф. Димитър Ранев“
10. І -ви етаж в Общинска администрация – Пещера
11. ІІІ-ти етаж в Общинска администрация – Пещера (до отдел „Местни приходи“)
12. Клуб на пенсионера – гр. Пещера
13. Домашен социален патронаж
14. ОП „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“