Месец след встъпването си в длъжност кметът на Пещера Николай Зайчев може да отчете първия си успешно реализиран и завършен проект. Въпреки допуснатото забавяне с няколко месеца, след компетентната намеса на новия градоначалник, община Пещера успешно приключи дейностите и отчете изпълнението на проект «Парка на хълма». Проектът бе спечелен в Националния  конкурс на МОСВ и ПУДООС „За чиста околна среда-2015“ на тема „Обичам природата и аз участвам“.

Новият парк се намира на хълма „Света Петка“ в близост крепост “Перистера” и Информационния център. Мястото вече е оформено с цветни аллеи и места за отдих. От него се открива невероятна гледка  към града и биосферен резерват „Купена“.