Марин Рачев проведе разговор с проектантите на пътя Ветрен – Славовица и поиска преработка на проекта. Причините за това са попадащия в оста на пътя електрически стълб, преминаващия през него главен водопровод за лесичовска община и непредвидени водостоци. Проектантите обаче отказаха да се нагърбят с това поради кратките срокове за реакция изискани от кмета. В тази връзка двете страни се договориха за следното: проектантите да се откажат от авторските си права за да може те да бъдат предоставени на друга проектантска организация, която да отговори на изисканията на кмета за реакция в най-кратки срокове.

11rachev