С цел осигуряване на обществения ред в районите на учебните заведения и вътре в тях по разпореждане на ръководството на ОДМВР-Пазарджик на територията на цялата област отпочна извършването на охранителни проверки във всички училища и детски градини. Основната цел на инспекцията е установяване състоянието на физическата им сигурност и обезпечеността им с пропускателен режим. За извършените проверки ще се съставят съответни протоколи с направените констатации, които със сигнални писма ще бъдат сведени до ръководителите на учебни заведения и детски градини с конкретни предписания . За резултатите ще бъде уведомен и Регионалния инспекторат по образованието в Пазарджик. Инициативата е с превантивен характер и има за цел осигуряване безопасността на децата.