Към настоящия момент от възможностите, които предлага Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик са се възползвали 36 Сдружения на собствениците, като реалните бенефициенти са 2482 самостоятелни обекта /апартаменти/, в които по постоянен адрес живеят над 6100 човека, съобщи кметът на Пазарджик – Тодор Попов.

След сключените Договорите за целево финансиране с Българска банка за развитие на различен етап протичат процедури за обществени поръчки за избор на Изпълнители. За изготвяне на технически обследвания и обследвания за енергийна ефективност са сключени 20 договора. Предстои стартиране на обществена поръчка за избор на Изпълнители за строително монтажни работи за сградите, при които е приключило обследването за енергийна ефективност.

На национално ниво до момента са подписани 1679 Договора за целево финансиране, като благодарение на активността на гражданите на Пазарджик и създадените от тях сдружения на собствениците, гр. Пазарджик е пред големи областни градове като: Варна, Русе, Плевен и Велико Търново в процеса на обновяване на многофамилни жилищни сгради.