По повод Коледните празници, през тази седмица във фоайето на община Пазарджик ще се проведе благотворителна изложба-базар под надслов: ,,Коледни мечти”. В изложбата ще вземат участие всички детски градини на територията на гр. Пазарджик, както и подготвителни групи към училища, с продукти, изработени от учителите на детските и учебни заведения. Със събраните средства ще бъдат закупени подаръци за децата от центровете за настаняване от семеен тип. Базарът ще се открие днес, от 11.30 часа.

В откриването на изложбата с кратка програма ще вземат участие възпитаници на ОДЗ ,,Слънчо”  и ЦДГ ,,Пролет”гр.Пазарджик.