Освен правилника за работа за Общински съвет-Брацигово за 2016 г. на днешното, последно за тази година заседание на Обс, бяха гласувани и заплатите на общинския кмет ,  кметовете на кметства, кметски наместник, председателя на Общински съвет и възнагражденията на общинските съветници. Брутната заплата на кмета на общината ще бъде в размер на 1300 лв, на кметовете на петте кметства  –в размер на 700 лв, на кметския наместник ( на село Жребичко) в размер на 451 лв. Възнаграждението на председателя на Общински съвет по закон е 90% от това на кмета на Общината. Общинските съветници ще получават 70 % от средната брутна работна  заплата на общинска администрация за съответния месец, като средставата ще бъдат разпределени както следва – 50% от тях за участие в заседание на  Общински съвет и 20% за участие в заседание на постоянна комисия.