Всички (съветници,кмет,администрация ) ние имаме (не имахме) бих казал един сериозен стрес тест  за почтеност към Пазарджик и неговото развитие. Какви са посланията от държавата. Пари няма оправяйте се. Или по точно помогнете си сами. Министър прадседателят се обърна към общините държавата тегли милиарди кредити, общините – вдигнете данъците. Държавата отказа 2% данък върху доходите на физическите лица за общините. С предложението за промени в Наредбата  за определяне на местните данъци от администрацията се предприемат мерки  за намаляване на рисковете.

За мен бе допусната грешка от администрацията по отношение на по ефективното адресиране на проблема и оповестяване на необходимите промени в местната данъчната политика  гарантиращи сигурността на институциите и осъществяване на многобройните обществени и социални ангажименти. Вместо представянето да бъде в конкретни цифри, то бе оповестено в началния вариант в проценти което създаде  една не до там реална картина за това което се предвижда за хората, които са извън местните институции.

Днес вече е ясно,че става въпрос за суми – в рамките на 10-15 лева средно на жилище и средно 20 – 30 лева за засегнатите най-силно класове автомобили.

Поради неизпълнение от предходни години на собствените приходи, най-вече в частта от продажби, поради отменени решения за тях  с основна причина „не отпаднало предназначение“, днес общината не само трябва да възстанови финансов ресурс, но и се лиши от едни сериозни инвестиции и разкриване на работни места от инвеститори.

Пределно ясно е че новите публични инвестиционни проекти през мандат 2015-2019 ще бъдат основно финансирани от европейски фондове и те трябва да бъдат гарантирани и през новия бюджетен цикъл. За да наберат инерция всички тези проекти с голям обществен интерес и полза е необходимо  гарантиране им и чрез привличане на ресурс за проектиране и старт за реализацията им. За това и се обръщам към колегите от различни партийни групи и коалиции,както и представители на партии които не са в представителни групи за избягване на популизма и  максимално коректен прочит на направеното предложение, вярна преценка и отговорност при неговото гласуване. При представянето и обсъжданията в комисии се видя, че предложенията са обосновани и правилно насочени. Разбира се някои от комисиите излизат и със свои предложения за промени в направеното от кмета предложение.

Има обсъждане, но няма гарантиран напредък. Универсален подход също няма.Универсални права също.Но всеки трябва да е наясно, че сме и равни като граждани.

Нека да не си мислим,че при допуснат какъвто и да е финансов риск, ненормално функциониране или спиране  на която и да е обществена услуга, някой от нас ще избяга от отговорност. Днес говорим за справедливост, за достоен живот, за бъдещето – това е смисъла на политиката, за това сме и съветници. Въпросът е какво пазим, какво развиваме. За мен трябва да опазим дискусията, образованието, социалните дейности, включително и инфраструктурата, законовия ред, демократичната система, естествено и институциите.

Кметът промени предложението на база разговори, които имашетой и групата ни като цяло с колеги от другите групи. Спряхме се първо на законовия и демократичен подход – а имено, първо трябва да изискаме данъците от тези които не са си ги платили. Дали това ще даде този резултат който очакваме времето ще покаже. Но истината е, че всички ние поехме един голям риск,бих казал прекалено голям риск, макар и споделен от всички по отношение на нормалното функциониране на местните институции.