В Брацигово днес общинските съветници одобриха предложението на кмета Петко Петков Общината да кандидатства  с проектно предложение по Проект „Красива България-2016“ на Министерство на труда и социалната политика за  „Изграждане на Наблюдавано жилище от резидентен тип“ .  Проектът е по мярка М02-01 „ Подобряване на социалните услуги от резидентен тип“. В Наблюдаваното жилище ще бъдат подкрепяни и консултирани младежи над 18 години, напуснали други форми на социални услуги и водещи независим живот. Като бенефициент по проекта Община Брацигово ще осигури 20 % от финансирането по проекта.