EVN предлага няколко кратки и практични стъпки на своите клиенти, които планират по-дълго отсъствие от дома по време на коледните и новогодишни празници. Стъпките са лесни за изпълнение и са насочени към повишаване на информираността на клиентите относно факторите, които могат да повлияят на тяхното потребление дори и при отсъствие от дома. Стъпките включват:

 • Изключете всички електроуреди, които не е необходимо да работят във Ваше отсъствие. Важно е да се знае, че уреди като хладилник или фризер, които не винаги е подходящо да се изключват, ще продължат да консумират електроенергия.
 • Изключете от щепсела уреди като телевизор, аудио-уредба и монитор, защото и в режим на stand-by те ще продължат да консумират електроенергия.
 • Уверете се, че външни хора нямат достъп до електрически контакти, които са част от ел.инсталацията на Вашия имот.
 • Запишете показанията на електромера си преди да заминете и сравнете данните при завръщането си.
 • Ако във Ваше отсъствие няма достъп до Вашия електромер, можете да заявите посещение на отчетник на денонощен телефон 0700 1 7777 в удобно време.

С цел навременна информираност EVN съветва клиентите си да предоставят телефонен номер или имейл, на който безплатно да получават актуална информация за:

 • Стойност на месечната фактура – по SMS или имейл
 • Известяване преди прекъсване за неплатени задължения – по SMS или имейл.

Посочените SMS/имейл услуги са безплатни и се заявяват лесно и удобно по имейл на info@evn.bg или на място в EVN Офис.

Фирмата напомня, че особено през зимата важно значение за консумацията на електроенергия и от там за размера на фактурите имат следните фактори:

 • режим и интензивност на потребление при всеки клиент/всяко домакинство
 • състояние на жилищната сграда/имот
 • налице ли са енергийноефективни мерки в имота/сградата
 • външна температура: понижението на външната температура с 1 °C увеличава потреблението на енергия за отопление с около 10%.
 • вид и брой на използваните уреди и техният клас на енергийна ефективност,
 • брой помещения в жилището, които се отопляват, брой живущи в жилището и др.

Важно за всеки клиент е периодично да следи своята консумация на електроенергия чрез сверяване данните от измервателния уред (електромер). Повече информация може да се намери в брошурата „Полезно за потребители на електроенергия“ на: http://www.evn.bg/Download/Broshuri/20131121_Brochure_UsefulEnergyAdvices_web.aspx, както и във всички EVN Офиси в Югоизточна България.

Телефонен център 24 часа в денонощието

0700 1 0007 – телефон при липса на захранване

0700 1 7777 – телефон за обща информация и справки

0700 1 0207 – телефон за автоматична проверка на сметка

еmail: info@evn.bgwww.evn.bg