Двадесет и втори декември е отреден за имен ден на всички, които носят имената Анастасия и Анастас, Ася, Наташа, Наста, Настя, Настас, Стаси, Стаска, Стас, Станислава, Станислав, Сийка, Сия,Таска, Таско, Тана, Таша, Точо, Тана, Таша, Точо, Шинка, Шина.

Света Анастасия била красива девойка, родена през 3 век. Нейният баща бил богат и знатен римлянин и езичник, а майка й – християнка. Младата Света Анастасия била образована, милосърдна и добра християнка. Тя винаги с готовност откликвала на човешката мъка и нещастие. На бедните, които просят, Света Анастасия давала хляб,  храна и дрехи. За нещастие, младата и милосърдна Света Анастасия се родила по времето на император Диоклециан, който бил зъл езичник. Той ненавиждал последователите на Христа. Когато Анастасия била изправена пред съда заради вярата си, тя не се отказала от нея и била изгорена жива.

Духът и напуснал тялото в резултат от мъките, но тялото и останало невредимо от кладата. След като народът се разотишъл от площада, тялото било прибрано от млада християнка и по-късно отнесено от император Константин в Цариград, където се намира и до днес.

Според народните поверия, ако на 22 декември времето е топло, през юни също ще бъде топло и сухо. Ако в деня на Света Анастасия вали дъжд или сняг, юни месец ще бъде дъждовен, твърдят поверията.