С първи изработен проект може да се похвали от днес новото общинско ръководство на Септември, научи Локомотив-Септември. Проектно сметната документация беше предадена на възложителя – Община Септември от „Аквасистемс” ЕООД и касае „Реконструкция на главния водопровод” под Главната улица на общинския център. Трасето е с дължина от близо 2 километра. Разработката включва 6 части – В и К технологична, План за безопасност и здраве, Пожарна безопасност, Пътна временна организация на движението, План за управление на отпадъците и Количествено-стойностна сметка. За реализирането на този проект ще се търси публично финансиране чрез включването му в правителствената инвестиционна програма. „В най-лошия случай, ако там не се класираме, ще го финансираме чрез капиталовата ни програма за 2016-та година”, разясни кметът на Общината Марин Рачев, който вече съобщи, че за съжаление не е заварил нито един проект в наследство от предишното общинско ръководство. „Трябва задължително да реализираме по един или друг начин този проект. Това ще ни даде възможност после да ремонтираме пътната настилка на Главната улица чрез програмите на ДФ „Земеделие” и по-точно чрез мярка 7. Не е нормално и сериозно Главната улица на общинския център на третата по големина община в областта да бъде осеяна с дупки, досущ като швейцарско сирене”, коментира ситуацията кметът Марин Рачев. Той допълни, че сегашният водопровод под тази пътна артерия е изграден през 60-те години на миналия век и заради тоталното му компрометиране, авариите на В и К мрежата са почти ежедневие.