На заседание на Общински съвет оттеглих предложението за повишаване на местните данъци и такси. Както е било в годините досега, винаги съм търсил широка обществена подкрепа при подобни важни решения , защото съм убеден, че е от изключително значение промените да бъдат осъзнати като необходими и полезни от обществото, съобщи Тодор Попов по повод на отминалата сесия на градския парламент. Затова предложихме нещо иновативно – два нови механизма, които целят ефективното събиране на финансов ресурс.

Първият представлява еднократна „данъчна амнистия“, намаляваща задълженията на гражданите за периода от 2005 г. до 2015 г. със стойността на натрупаната лихва. Основните задължения са свързани с плащанията за такса смет. Вторият механизъм е свързан с нежеланието на близо 35%-40% от собствениците на МПС да декларират превозните си средства в Общината. Системата вече е синхронизирана с КАТ.

По този начин директна информация за превозните средства, които са регистрирани, ще бъде изпращана към Общината. Чрез тези два метода се стремим да съберем необходимия финансов ресурс, който ще гарантира доброто ниво на изпълнение на различните публични услуги, предлагани на територията на община Пазарджик.