Ръководството на „Брокс 2003“ ООД пожелава на всички свои служители и контрагенти мирна, успешна и щастлива 2016 г.

Здраве, разбирателство и благодат!

Честито Рождество Христово!