Най-важната точка от извънредната сесия, която се състоя днес във Велинград беше освобождаването на д-р Ташев като ВрИД управител и избирането на нов управител на „МБАЛ Велинград“-ЕООД.
След отлагането на точката от предишното заседание  Общинският съвет извънредно избра за нов управител на болницата д-р Жеко Чешмеджиев. Той  обеща пълна прозрачност в управлението си.
Втора точка беше избор на ВрИД управител на „ВКТВ“ ЕООД- гр. Велинград. Съветниците гласуваха трите подточки, като с първата освободиха Борис Голомехов от длъжността управител на „ВКТВ“ ЕООД. Втората касае назначаване на ВрИД управител на общинското дружеството. Общинският  съвет  избра овакантения пост да поеме Йордан Нанов.
Третата подточка задължи кмета на Община Велинград  да сключи договор за възлагане на управление с новоизбрания ВрИД управител на „ВКТВ“. Общинските съветници създадоха и петчленна комисия за проверка на водоизточниците и наличните свободни дебити на  минерална вода.
Председател на комисията е кметът Коев или упълномощено от него лице. Създадената комисия е с  членове: Тодор Шейнов,Валентин Бозев, Никола Делиев и Радка Димитрова. Комисията ще извърши проверка и състави доклад, който ще представи до 31.01.2016г. на първото заседание на Общински съвет