През 2016 г. предстои разширението на гробищния парк на Пазарджик, става ясно от Програмата за разпореждане с имоти общинска собственост за следващата година. Сумата от 150 000 лв. ще бъде инвестирана от общината за закупуването на земи, които се намират около гробищата. Обсъждането на Програмата е насрочено за 15 януари, а на него са поканени да присъстват общинските съветници, кметовете на населени места и гражданите.

280 000 лв. е очакваният приход на общината от концесионни договори, като 60 000 от сумата ще постъпят от общински, а останалите от държавни концесии на територията на общината. 900 000 лв. ще постъпят от продажба на общински имоти в землищата на почти всички села от общината, както и апартаменти в града. От предвидените за продажба 2831 дка земеделски земи, се очаква в хазната да постъпят 1 250 000 лв. а 200 000 лв. ще прибере община Пазарджик от наеми.

Цялата Програма можете да прочетете тук