От 1 януари ще бъдат увеличени цените на цигарите, а от 20 май 2017 г. няма да се продават ароматни цигари. Това предвиждат промени в Закона за тютюна и тютюневите изделия, които бяха приети от Министерски съвет. С промените се цели постигане на съответствие на националното законодателство с правото на ЕС в областта на производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия. Ще бъде забранена продажбата на тютюневи изделия с характерни вкусово-ароматни качества и съдържащи добавки, които създават погрешно впечатление за потребителите.

Тези изисквания ще важат и за съставните части на тютюневите изделия, като филтри, хартия, капсули или други елементи. Предвидена е възможност ароматните цигари, които са заявени и ще бъдат произведени до 20 май 2016 г. да могат да се продават до 20 май 2017 г. Ще бъдат въведени и изисквания към етикетирането и опаковането на тютюневите изделия, включително и поставянето на здравни предупреждения върху опаковките.

С промените в закона ще бъдат въведени и изисквания за пускането на пазара и етикетите на електронните цигари и контейнерите за многократно пълнене, както и за растителните изделия за пушене. Предвиден е и преходен период за продажба на електронните цигари и контейнери за многократно пълнене, които са произведени или пуснати на пазара преди 20 ноември 2016 г., а именно до изчерпване на количествата, но не по-късно от 20 май 2017 г. Растителните изделия за пушене, пуснати за продажба преди 20 май 2016 г., ще могат да се предлагат на пазара също до 20 май 2017 г.

Още от началото на следващата година пък ще бъдат повишени цените на цигарите. Причина за това е новият график за вдигане на акцизите като целта България да изпълни ангажимента си до 2018 г. налозите за тютюневите изделия в България да достигнат минималните за ЕС нива.