3254 души от община Пазарджик, ще празнуват своя имен ден в първия ден на високосната 2016 г. На 1 януари православната църква празнува Васильовден или Сурваки. На този ден източните християни почитат паметта на Св. Василий Велики. Един от големита философи и писатели на Раннохристиянската църква. На Васильовден имен ден имат Васил, Василка, Василия, Василена, Веселин, Веселина, Весела, Василий, Васо, Влада, Властин, Властина, Властомир, Влайко, Въло, Въла, Въто, Царена, Царил, Царила.

ВАСИЛЬОВДЕН
Община Васил Василка Весела Веса Веска Веселин Весо Василена Веселина Васка Веселка Общо
ПАЗАРДЖИК 867 357 76 8 89 202 1 61 134 56 91 1942
АЛЕКО
КОНСТАНТИНОВО
44 13 0 0 2 3 0 0 0 6 2 70
АПРИЛЦИ 9 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 17
БРАТАНИЦА 62 20 2 2 1 3 0 0 0 2 2 94
ВЕЛИЧКОВО 17 13 3 0 1 1 0 1 1 1 2 40
ГЕЛЕМЕНОВО 8 4 0 0 1 1 0 0 0 1 0 15
ГЛАВИНИЦА 70 20 1 0 1 2 0 1 3 5 5 108
ГОВЕДАРЕ 9 9 1 0 2 2 0 0 1 5 0 29
ДЕБРЪЩИЦА 23 8 1 0 1 1 0 2 3 1 0 40
ДОБРОВНИЦА 17 10 1 0 1 2 0 0 1 2 0 34
ДРАГОР 25 13 0 2 2 2 0 1 0 1 1 47
ЗВЪНИЧЕВО 39 27 2 1 2 1 0 3 0 5 2 82
ИВАЙЛО 25 20 0 1 8 7 0 1 2 0 0 64
КРАЛИ МАРКО 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ЛЯХОВО 17 7 0 0 0 0 0 0 0 2 2 28
МАЛО КОНАРЕ 52 18 1 0 6 14 0 3 3 2 1 100
МИРЯНЦИ 10 5 0 0 2 0 0 1 3 1 0 22
МОКРИЩЕ 18 16 1 0 5 2 0 1 2 3 0 48
ОВЧЕПОЛЦИ 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 6
ОГНЯНОВО 46 32 0 1 3 5 0 1 4 1 0 93
ПАТАЛЕНИЦА 23 7 0 0 2 2 0 1 2 2 3 42
ПИЩИГОВО 7 4 0 0 0 2 0 0 2 0 0 15
РОСЕН 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 5
САРАЯ 26 17 0 0 2 2 0 0 2 1 0 50
СБОР 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
СИНИТОВО 31 16 0 0 3 2 0 2 1 4 1 60
ТОПОЛИ ДОЛ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ХАДЖИЕВО 7 7 0 0 0 0 0 1 2 0 0 17
ЦАР АСЕН 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ЦРЪНЧА 36 11 2 1 0 1 0 1 3 1 1 57
ЧЕРНОГОРОВО 27 8 1 0 0 2 0 0 6 1 2 47
ЮНАЦИТЕ 40 19 3 0 0 4 0 1 5 0 1 73
ОБЩО 1562 689 97 16 142 263 1 82 182 104 116 3254

Вечерта срещу Сурваки стопанката приготвя традиционната баница с късмети, която се приготвя от точени кори и сирене. В нея се слагат късметите, като за целта се използват дряновите пъпки. Освен тези късмети в баницата се слага и пара, а в дванадесетия час най-възрастният представител в семейството завъртва баницата. Народната традиция свързва празника на Св. Василий с обичая сурвакане.

Въпреки тази малка съществена разлика с коледарските групи, на Васильовден се събират млади мъже, които обикалят къщите през нощта и сурвакат техните стопани. На самия празник минават и групи от деца, които също сурвакат стопаните на къщите. Самото сурвакане се явява един вид продължение на коледарските благословии. Както коледарите, и сурвакарските групи си имат водач и човек, който изпълнява ролята на магарето и прибира парите и другите дарове.