В едно село се навъдили доста улични кучета, а жителите се оплаквали непрекъснато на кмета. Той се видял в чудо и решил да пише до премиера за напастта. Три дни по-късно получил отговор: „Пращаме два екипа да кастрира песовете“. Почесал се по главата кметът, наместил си каскета и отговорил: „Нещо изглежда не сме се разбрали, те не ни таковат. Апят ни.“