От днес в сила влиза нов начин за определяне на размера на детските надбавки в страната ни. Така за едно дете родителите ще получават 37 лева, за две – 85 лева, за три – 130 лева, а за 4 – 140 лева. За всяко следващо дете ще се полагат по 20 лева допълнително. Малко по-висока ще бъде и еднократната помощ за раждане на трето дете – от 250 лева тя става 300.

До началото на юли средномесечният доход на член от семейството, който се взима за изчисляване на различните видове семейни помощи, се запазва на 350 лева, но от 1-ви юли става 400 лева.

От днес се вдига и минималната работна заплата, от този месец тя вече е 420 лв.