Община Сърница влиза в новата 2016 г. с първия подписан проект по ОП“Човешки ресурси“, схема „Независим живот“. Контрактът бе сключен в Министерство на труда и социалната политика в последната работна седмица на миналата година, съобщи кметът Неби Бозов. На 23 ноември бе одобрен този първи за местната администрация европейски проект на община Сърница, на стойност 500 000 лв. Проектът ще осигури социални услуги за 76 потребители, за срок от 19 месеца.