При започналия снеговалеж през неделния ден в Община Пазарджик е създадена необходимата организация за осигуряване на нормална обстановка за движение при зимни условия.  Образувалата се снежна покривка в Пазарджик е между 8-12 см.  От  10.30 ч до 15.30 ч. вчера е извършена обработката на пътните съоръжения /мостове, надлези, кръгови кръстовища  /с натриев хлорид. Основната пътна мрежа и част от второстепенните улици са обработени с калциев лорид. Снегопочистването продължи от 03.30 ч. днес.

Обработени са пътните съоръжения / мостове, надлези, кръгови кръстовища/ с натриев хлорид. От  03.30 ч. тази нощ започна снегопочистването на основните улици на гр. Пазарджик, за което са използвани 13 броя специализирани машини на  снегопочистващата  фирма.

Основните улици в града са третирани с разтвор на калциев хлорид,  което приключи към 08.00 часа. Продължава снегопочистването и във второстепенните улици. От 02.15 до 08.50ч за обработката на общинската пътна мрежа са използвани 6 броя специализирани машини за разпръскване на сол и пясък. Общинските паркинги са обработени с натриев хлорид, Централна градска част – пешеходна зона е обработена с калциев хлорид.

Контролът по снегопочистването се осъществява от 11 служители на БМ  „Паркинги и охрана”.

Основните улици в гр. Пазарджик са проходими при зимни условия. При снегопочистването са разходвани 9 куб. метра  разтвор на калциев хлорид, а за обработката на пътните съоръжения са разходвани 40 т натриев хлорид. Затруднения при извършване на дейностите по  снегопочистването създават големия брой неправилно  паркирани МПС по някой от основните  улици на гр. Пазарджик –  ул. „Цар Освободител”, бул. „Ал. Стамболийски”, бул. „ Г. Бенковски”, бул. „ Хр. Ботев” и ул.„ Пловдивска”.

За осигуряване на добра организация на движението автомобилите спрели в непосредствена близост до спирки, учебни и здравни заведения  на обществен транспорт ще бъдат премествани принудително с техническо средство „паяк“. Служители от БМ „Паркинги и охрана“ изръшват проверки за почистване на тротоарите от сняг в централна градска част- пешеходна зона и основните улици. Напомняме, че почистването на тротоарите е задължение на гражданите и фирмите.