69 000 лични имена у нас, изброи националната статистика в обобщението си за 2015 година. Разнообразието в имената при жените е по-голямо от това при мъжете. Личните имена на мъжете са малко повече от 30 хил., а на жените – почти 39 хиляди.

Макар броят им да намалява в сравнение с предходната година, най-разпространени сред мъжете продължават да са имената Георги – 169 000, Иван – 161 000, и Димитър – 125 000. Следват Николай – 94 000, Петър – 75 000, Христо – 61 000, както и Александър, Стефан, Йордан, Васил – по над 50 000. Близо 40 на сто от мъжете у нас или 1 314 000 носят едно от 20-те най-разпространени имена.

Най-често срещаните мъжки мюсюлмански имена са Мехмед – 16 000, Ахмед – 13 000, и Мустафа – 12 000.

708 000 или малко над 19% от жените у нас притежават 20-те най-разпространени имена. Най-често срещаното име сред българките е Мария – 118 000. Следват Иванка – 62 000, Елена – 54 000, и Йорданка – 40 000. Сред двадесетте най-популярни имена при жените следват Пенка – 32 000, Даниела – 30 000, Росица, Десислава, Петя, Марийка, Гергана и други. При жените най-често срещаните мюсюлмански имена са Фатме – 17 000, Айше – 15 000, и Емине – 9 000.

При новородените през 2015 г. се запазва тенденцията за по-голямо разнообразие при имената на момичетата (2977 имена) отколкото при имената на момчетата (2560 имена).

Най-предпочитани имена за новородените момчета са Георги и Александър – съответно 1109 и 1052. Сред 20-те най-разпространени имена преобладават Мартин, Димитър, Иван, Николай, Никола, Даниел, но липсват имена като Йордан, Васил, Тодор, Стоян, Атанас, които са едни от най-често срещаните при мъжете като цяло, съобщава „Дарик“.

За пореден път и през 2015 г. най-предпочитано за новородените момичета е името Виктория – 847, следват Мария – 803, и Никол – 737. В първите двадесет най-често срещани имена са и Александра, Габриела, Дария, Рая, Йоана, София, Симона и Елена. Най-разпространените мюсюлмански имена при момчетата и през 2015 г. са Емир и Мерт, а при момичетата – Елиф и Мелек.

* Снимка – Lazara.lg