Всички физически и юридически лица вече могат да се възпозват от обявената данъчна ваканция с Решение № 13 от 17 декември 2015 година на ОбС – Пазарджик, това напомни днес кметът Тодор Попов по време на редовния си брифинг.

Тя касае частично освобождаване от такса битови отпадъци за периода 2005-2015 година, като сумата е в размер на натрупаните до момента лихви на задълженото лице. Отстъпка ще се дава на лица, изплатили изцяло задълженията за местни данъци и такси за посочения период в срок до 30.03.2016 година. Единственото условие е лицата да нямат влезли в сила актове за установяване на публични вземания.

Съвсем скоро предстои изпращането на съобщения до длъжниците, които имат право да се възползват от т.н. данъчна ваканция, но и преди получаването на тези съобщения те могат да изплащат задълженията си.

Пример:

ОТСТЪПКА ОТ ТБО ЗА ЖИЛИЩЕ 84.00 КВ.М. ,НАХОДЯЩО СЕ В ЖИЛИЩЕН БЛОК , ІІІ ЗОНА С ДАНЪЧНА ОЦЕНКА 15 216.00 ЛВ.
ГЛАВНИЦА ЛИХВА ОТСТЪПКА
НЕПЛАТЕНА ТБО ЗА 5 ГОД. 113,44 26,71 26,71
НЕПЛАТЕНА ТБО ЗА 10 ГОД. 229,27 125,4 125,43