С решение на ОбС – Пазарджик беше прието предложение за промяна в структурата и общата численост на общинската администрация, като от първи януари чиновниците са с петнадесет по-малко, съобщи днес на редовната си пресконференция кметът Тодор Попов. Съкращенията са обхванали почти всички отдели в администрацията. Ето и актуалния списък на хората, съставляват общинска администрация:

 • Секретар: Румен Кожухаров;
 • Заместник – кмет: Петър Петров;
 • Началник отдел “Канцелария на кмета”: Ива Забуртова;
 • Дирекция “Бюджет и общинска собственост”: Георги Гайдаров;
 • Дирекция “Строителство, транспорт и околна среда”: инж. Славка Стойчева
 • Дирекция “Архитектура и териториално устройство”: арх. Кръстьо Танков;
 • Дирекция “Правно и административно обслужване”: Петя Кирова;
 • Дирекция “Гражданска регистрация на населението”: Татяна Папазова;
 • Дирекция “Европейски фондове, стратегическо планиране и електронни услуги”: Славейко Комсалов;
 • Дирекция “Образование и култура”: Гергана Табакова;
 • БМ “Общински социални дейности и услуги”: Димитрия Церова;
 • БМ “ Паркинги и охрана”: Георги Шикерджиев;
 • БМ “Стопанисване, поддържане жилищен фонд, нежилищни и спортни имоти” : Иван Стефанов
 • БМ “Стопанисване, управление общински пазари и комунални дейности”: Стоимен Спасов.
 • Надя Фърцова – главен специалист в Отдел “Канцелария на кмета”.

С потъмнен шрифт са имената на новите хора в администрацията. На мястото на избраният за кмет на Пещера – Николай Зайчев е назначен Славейко Комсалов, за пазарите вече ще отговаря Стоимен Спасов, с почести и благодарност бе освободен и досегашният шеф на отдел „Образование и култура“ – Георги Спасов. Мотивът на Тодор Попов бе, че той вече е в пенсионна възраст и бе награден с пластика на проф. Величко Минеков. Неговото място ще бъде заето от Гергана Табакова. Нова е и шефката на правния отдел – юристката Петя Кирова. Ново лице в общинска администрация е и Надя Фърцова, която бе част от листата на кандидатите за общински съветници от коалиция „Тодор Попов за Пазарджик“.