В изпълнение на Оперативната програма за храни или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ), от 6 януари 2016 г. ОС на БЧК Пазарджик започва поетапно раздаване на индивидуални пакети с хранителни продукти на 11 542 нуждаещи се български граждани в област Пазарджик. Графикът за поетапното раздаване по програмата е публикуван на интернет страниците на БЧК / www.redcross.bg/ и на АСП /www.asp.government.bg/ и в регионалния офис на БЧК и е съобразен с възможностите за зареждане на пунктовете в страната в условията на зимния сезон.

Раздаването ще продължи до 29 януари и всички правоимащи, включени в списъците на Агенцията за социално подпомагане, ще получат 13,6 кг хранителни продукти – 5 кг брашно, 3 кг леща, 3 кг спагети, 1,6 кг компот и 1 кг конфитюр.

Освен хората, подпомагани с целева помощ за отопление през миналия отоплителен сезон (2014-2015 г.), към правоимащите са добавени и лица и семейства, инцидентно пострадали при бедствия и аварии от 2012 г. до сега.

Раздаването ще се  извършва от служители и доброволци на Българския Червен кръст в обособените за целта 17 пункта, като всеки правоимащ ще получава хранителните продукти срещу подпис и документ за самоличност.

Оперативната програма се управлява от Агенцията за социално подпомагане и се осъществява със съдействието на местните власти.

 За град Пазарджик раздаването на продуктите ще стартира на 06 януари 2016 г.