Българската православна църква почита днес паметта на св. Йоан Кръстител, който кръщава Иисус Христос в река Йордан. Празникът е наричан от народа Ивановден. Св. Йоан Кръстител е назоваван още Предтеча, защото предрича идването на Христос на земята и подготвя пътя на Месията с проповедите си. Според Евангелието той се прочул като проповедник в Юдея и Галилея. Св. Йоан е увещавал хората да се покаят за греховете си и да отворят душите си за Бог.

Само в Пазарджик и общината празнуват  6968 души. Днес празнуват – Иван, Иванкa, Иванина, Ванина, Ваня, Ваньо, Йоан, Йоанa, Калоян, Йовко, Йовка, Ивайло, Ивайла, Иво, Ивона, Жан, Жанa, Яна.

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИВАН ИВАНКА ВАНЯ ИВАЙЛО ИВАЙЛА ЙОАН ЙОАНА КАЛОЯН ЖАН ЖАНА ИВО ИВА ЯНА ОБЩО
ГР. ПАЗАРДЖИК 2474 1141 157 150 30 35 113 80 3 136 159 123 82 4683
С. АЛЕКО  КОНСТАНТИНОВО 72 33 1 1 0 0 1 0 0 7 1 0 0 116
С. АПРИЛЦИ 20 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
С. БРАТАНИЦА 52 35 2 0 0 3 1 2 0 0 2 4 1 102
С. ВЕЛИЧКОВО 44 22 2 1 0 0 1 1 0 1 4 2 0 78
С. ГЕЛЕМЕНОВО 19 10 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 34
С. ГЛАВИНИЦА 81 47 9 1 1 0 5 2 0 0 3 2 0 151
С. ГОВЕДАРЕ 49 21 0 3 0 1 2 1 0 3 1 1 1 83
С. ДЕБРЪЩИЦА 38 27 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 68
С. ДОБРОВНИЦА 50 16 1 2 0 1 2 2 0 0 3 0 3 80
С. ДРАГОР 34 16 1 2 0 0 2 0 0 3 5 0 2 65
С. ЗВЪНИЧЕВО 48 29 2 2 0 1 3 0 0 0 6 0 0 91
С. ИВАЙЛО 108 47 7 1 0 1 5 2 0 2 1 0 1 175
С. КРАЛИ МАРКО 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
С. ЛЯХОВО 12 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
С. МАЛО КОНАРЕ 97 51 8 1 1 1 5 1 1 3 11 1 4 185
С. МИРЯНЦИ 22 9 0 1 0 0 0 2 0 1 1 1 1 38
С. МОКРИЩЕ 67 23 3 2 0 0 0 0 0 3 5 1 1 105
С. ОВЧЕПОЛЦИ 35 15 1 3 0 0 0 0 0 1 1 1 3 60
С. ОГНЯНОВО 81 34 5 2 1 3 2 1 0 0 5 1 2 137
С. ПАТАЛЕНИЦА 40 27 1 2 1 0 0 1 0 1 1 0 1 75
С. ПИЩИГОВО 22 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 35
С. РОСЕН 16 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 26
С. САРАЯ 33 20 1 1 0 0 1 2 0 1 3 0 0 62
С. СБОР 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
С. СИНИТОВО 80 29 6 2 1 1 4 2 0 4 2 0 0 131
С. ТОПОЛИ ДОЛ 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 14
С. ХАДЖИЕВО 35 28 2 3 0 2 0 0 0 0 2 0 0 72
С. ЦАР АСЕН 14 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20
С. ЦРЪНЧА 41 24 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 71
С. ЧЕРНОГОРОВО 47 36 3 0 0 0 1 0 0 3 2 4 0 96
С. ЮНАЦИТЕ 29 27 2 2 0 0 1 1 0 2 1 1 0 66
ОБЩО 3783 1814 218 185 35 50 150 101 4 173 221 146 106 6986