Продажба на първите за годината „слепи“ книги, облечени в опаковачна хартия стартира книжарницата на „Сиела“ под Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в София. Книгите се предлагат с кратка анотация, която насочва читателите по отношение на жанра на произведението, но не дава никаква информация за автора или името на книгата. Поне засега пазрният подход е успешен, твърдят от книжарницата.

На Запад също се предлагат книги опаковани по подобен начин, защото това дава допълнителна тръпка на купувача, който ще бъде приятно изненадан от срещата с любим или непознат автор, а също така поради предубеждения има хора, които никога не биха посегнали към дадена книга, но когато тя попадне в ръцете им по този начин, ще успеят да променят виждането си или да го затвърдят.