Развитие на професионалното образование и обучение в региона обсъдиха областният управител Трендафил Величков и министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев. Трендафил Величков представи добрите пилотни практики по дуалната система на обучение, които бяха приложени в Професионалната гимназия по механоелетротехника в Пазарджик, Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм в Панагюрище, има интерес за въвеждане на подобно обучение и в Професионалните гимназии в Пещера съвместно с местни фирми.

Създването в Пазарджик на филиал на медицински университет за обучение на медицински сестри, акушерки и рехабилитатори е вторият акцент в проведената днес среща. Предложението на областния управител ще получи подкрепата на Министерство на образовонието и науката. На този етап все още се обсъжда подходяща база в областния град за дейността на бъдещия филиал. В сътрудничество с МОН и МТСП, Трендафил Величков и министър Танев коментираха идеята за реализацията на пилотен проект в Пазарджик по системата на професионалното образование с участието на професионалните училища  и бизнеса от областта.

По рано през деня, министърът на образовонието и науката, проф. Тодор Танев посети Панагюрище, където се проведе  първата работна среща за обсъждане промените в Закона за професионалното образование и обучение.