Право на безплатна винетка имат хора с 50 и над 50% намалена работоспособност, както и лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но само докато детето навърши 20 г. В момента се приемат документите за винетнит стикери на хората с увреждания в цялата област.

За миналата година в цялата страна  176 000 безплатни винетки са били отпуснати на хора с увреждания, показва справка на АПИ. При единична цена от 67 лв. общата стойност на раздадените стикери възлиза на близо 12 млн. лв., с увеличението от тази година сумата ще набъбне доста, коментират специалистите.

В Пазарджик броят на молбите от инвалиди е започнал да се покачва в сравнение с миналата година. Част от документите принадлежат на наистина нуждаещи се, които по някакви причини не са се възползвали от правото си в минали години. Други вероятно са неправомерно подадени, но ако има нарушения те ще бъдат отстранени, казаха от Районната служба за социално подпомагане.