Община Пещера предприема действия срещу унищожаването на контейнерите за разделно сметосъбиране в града. За целта институцията участва в конкурс на „Екопак  България“ АД “Най –зелена община” с проект за повишаване ефективността на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Проектът предвижда на петте най-невралгични точки, където е отчетено посегателство срещу пластмасовите контейнери, да бъде монтирано видеонаблюдение.

Проектът има още една насока – популяризиране на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки.В нея е заложено участие на ученици от град Пещера. Материалите, които ще се раздават в предвидените кампании, ще се изработват с триизмерен печат. Самите кампании ще обхващат различни целеви групи, като целта на всяка кампания е раздадените материали с екопаслания да намират приложение в ежедневието на хората и визуалното въздействие от употреба им да подбуди заинтересованост  и допринесе за ефективно разделно събиране.

Общините,  победители в конкурса ще бъдат номинирани в края на месец януари.

13еко1