Само за първите няколко работни дни, 87 физически и юридически лица вече се възползваха от обявената в Община Пазарджик „данъчна ваканция“. Тя касае частично освобождаване от такса битови отпадъци за периода 2005-2015 година, като сумата е в размер на натрупаните до момента лихви на задълженото лице. Отстъпка се дава на лица, изплатили изцяло задълженията за местни данъци и такси за посочения период в срок до 30.03.2016 година.

Вече се изпращат съобщения до длъжниците, които имат право да се възползват от т.н. „данъчна ваканция“, но и преди получаването им те могат да изплащат задълженията си. Чрез този метод се стремим да съберем необходимия финансов ресурс, който ще гарантира доброто ниво на изпълнение на различните публични услуги, предлагани на територията на община Пазарджик, за сметка на повишаването на местните данъци и такси, съобщи кметът Тодор Попов. „Ваканцията“ на длъжниците бе обявена преди пет работни дни.

Община Пазарджик обявява данъчна ваканция от 01.01.2016 до 30.03.2016 г. за всички физически и юридически лица със задължения в периода 2005 – 2015 година.