547 кг негодни за употреба батерии, 781 кг излязло от употреба електронно и електрическо оборудване и 39, 740 тона излезли от употреба гуми през 2015 г. Са събрани на територията на община Пещера, съобщиха местните еколози.

Опасните отпадъци са предадени за обезвреждане на съответните оползотворяващи организации, съобразно изискванията на Закона за управление на отпадъците.