„Амбицията ни е да направим обща програма за развитието на планинските региони, а не за всеки поотделно, каквато е досегашната политика“ – заяви Илияна Йотова на днешното заседание на комисията по регионално развитие на  Европейския парламент. Докладът е по инициатива на българския евродепутат и днес тя получи подкрепата на всички парламентарни групи при първото четене на предложения проект. При представянето му тя подчерта, че трябва да се търсят допълнителни възможности на европейско ниво и с европейски подход за развитието на тези региони  за следващия финансов период. Целта е да се приложи политиката на сближаване на ЕС за изравняване на стандартите на живот в специфичните условия на живот в тези региони, да се  отделят  целеви средства, особено за слабо развитите планински региони. Според доклада на Йотова инвестициите на ЕС трябва да се насочат предимно към създаването на заетост чрез подкрепа на малките и средни предприятия, въвеждане и развитие на дуалното обучение.

 Европейската помощ трябва да компенсира  трудната достъпност и условията, които затрудняват бизнеса 

в планинските региони. Планините представят възможности не само за селското стопанство и туризма, но и за възобновяема енергия на основата на водните ресурси, вятър, слънце и биомаси. Основен акцент в предложенията е опазването на околната среда и  адаптирането към климатичните промени. В аргументите за за своя доклад Илияна Йотова подчерта демографския срив, който засяга цяла Европа, особено в слаборазвитите планински региони.“Няма как да задържим активните и младите хора, ако не се изградят добри комуникации и не се финансира допълнително широколентов Интернет“ – допълни тя. Основната цел на инициативата на българския евродепутат е не само специална програма за развитието на планинските региони, но и цялостна стратегия, с конкретни законодателни предложения на ЕК.

В началото на февруари Илияна Йотова ще представи цялостно проучване за състоянието и перспективите за развитие на планинските региони в България.

Докладът ще бъде гласуван в комисията по регионално развитие през март и се очаква да влезе в пленарната зала на ЕП през май или юни.