Общинската стратегия за социални услуги 2016 – 2020 г. ще бъде гледана на редовното заседание на Общинския съвет, което е насрочено за 26 януари. На днешната извънредна сесия тази точка от дневния ред бе оттеглена, тъй като все още не е готова Областната стратегия за социални услуги. Едва след като тя бъде приета и оповестена, ще бъде разглеждана и общинската, която трябва да отговаря на изискванията на Областната стратегия. На редовната сесия докладчик по темата ще бъде директорът на БМ ОСДУ – Димитрия Церова.