Общинските съветници на Пазарджик отново приеха план – сметката за такса битови отпадъци, която бе поставена в извънредния дневен ред за преразглеждане, след като областният управител Трендафил Величков нареди това връщайки решението от предходна сесия. С 24 гласа „за“ решението отново мина, а в ябълка на раздора се превърна концесионният договор между общината и почистващата фирма. Екземпляр от него не е бил намерен в Общинския съвет, въпреки това обаче стана ясно, че сумите в него набъбват с течение на годините.

Очаква се среща на кмета Тодор Попов с фирмата – концесионер, за да се обсъдят евентуални отстъпки от цените във връзка с падането на стойността на горивата, заяви главният финансист на общината Георги Гайдаров. Първият концесионен договор е бил подписан преди началото на този век, а неговата стойност е била около два милиона лева. През 2003 г. концесията е възлизала на  2 190 000 лева. Контрактът предвижда с покачването на минималната работна заплата да се покачва и размерът на концесията, в нея са заложени и други компоненти, които се увеличават с цените на услугите и разходите, които извършва самият концесионер изпълнявайки задълженията си по договора.

Общинските съветници от групата на Благо Солов ще сезират прокуратурата и Сметната палата за прегласуваното решение.