Във връзка с неблагоприятните метеорологични прогнози през следващите няколко дни EVN предприе допълнителни организационни мерки за реакция в случай на нарушено от лошото време електрозахранване в Югоизточна България. Основните рискове са за комбинация от вятър и дъжд, преминаващ в сняг в условията на променящи се температури, водещи до обледенявания на електропроводи. Организационните мерки включват увеличаване на броя на дежурните сътрудници по места, проверка на авариен резерв и автомобили. Проверени бяха мобилните генератори и специалната механизация:  моторни шейни, автовишки, АТВ и рактраци, кабелни лаборатории и  екипировка. Инспекции се провеждат и на телемеханиката и радиостанциите, които са изключително полезни като автономна връзка с аварийните екипи при продължително отпадне на мобилните комуникации. Като част от подготовката е предвиден и допълнителен инструктаж на аварийните екипи за работа при лоши метеорологични условия и контакт с рамкови фирми  за завишаване на готовността им за реакция при необходимост. Информация се поддържа с местната и централната власт и съответните служби и звена.

Дежурните екипи поддържат връзка с денонощно функциониращите два специализирани диспечерски центъра на EVN за управление на електроразпределителната мрежа, откъдето се осъществява текущ контрол и мониторинг на съоръжения.

Общо 75 дежурни екипа на EVN България са в готовност да реагират при необходимост от отстраняване на евентуални аварии. Дружеството има възможност за включване на допълнителен брой сътрудници и техника при извънредни ситуации, както и да активира специален кризисен щаб.

В случай на прекъсване на снабдяването клиентите могат да ни сигнализират на специализираната денонощна линия за повреди 0700 1 0007. При избиране на 0700 1 0007 клиентите могат да получат информация за вече известни аварии. По този начин не е необходимо клиентът допълнително да се свързва със сътрудник от телефонния център, за да предостави информация за липса на захранване в изброените населени места, тъй като аварията е регистрирана и се работи по нейното отстраняване.

ЕVN България

Телефонен център 24 часа в денонощието

0700 1 0007 – телефон при липса на захранване

0700 1 7777 – телефон за обща информация и справки

0700 1 0207 – телефон за автоматична проверка на сметка

имейл: info@evn.bg

www.evn.bg