От днес всеки, който вънамерява да пътува в региона, страната или чужбина може да се осведоми за автобусите, които тръгват и пристигат на Автогара – Пазарджик, тъй като тя вече разполага с чисто нов сайт, който ще намерите на адрес: http://avtogarapazardzhik.com/.

Освен инфопмацията за разписанията, любознателният посетител ще открие и любопитни факти за предлаганите дестинации, имената на фирмит, с които ще бъде осъществен превозът му, а също така и постоянно включени телефони за връзка с Автогарата. Желателно е пътниците да се осведомят допълнително на тел: 034/ 99 00 09 за евентуални промени в разписанията 24 часа преди пътуването.

Въпреки че работи, сайтът непрекъснато ще бъде доосъвършенстван, а негвите създатели очакват и вашите предложения за допълнитена информация, която би могла да бъде от полза на пътниците и гостите на Пазарджик. В сайта ще бъдат отразявани и извънредните курсове, които фирмите пускат по празниците, а също така и предстоящи събития свързани с дейността на Автогарата. Припомняме, че сградата отговаря на всички съвременни изисквания за подобен тип обществени сгради. Тя е оборудвана с необходимите сервизни помещения, а също така и със стая за майки с деца, където те могат да дочакат тръгването на своя автобус, а бебето да поспи. Също така да подменят пелените или просто да бъдат в помещение, до което нямат достъп болни пътници от общата чакалня.